UBizz Architectuur

Inleiding UBizz

UBizz staat voor degelijkheid, eenvoud en kracht.

De revolutionaire technieken die ten grondslag liggen aan UBizz maken het mogelijk om zowel kleine als grote organisaties een pasklare automatiseringsoplossing te bieden.

Onze research is gedurende een aantal jaren gesteund door subsidie van de Nederlandse Overheid.

 

Waaraan moet een BedrijfsInformatieSysteem (BIS) voldoen?

Van een BIS wordt vaak veel verwacht:

Betrouwbaar (foutloos, altijd in de lucht),

Open (voor koppeling/communicatie met andere systemen),

Flexibel (voorbereid op veranderingen~ of groei van organisatie),

Schaalbaar (Als de organisatie groeit of zich verdeelt in meerdere vestigingen over een groot gebied verspreid),

Gebruikersvriendelijk (zo weinig mogelijk tijd nodig om met het systeem te kunnen omgaan),

Onderhoudbaar/Uitbreidbaar (nieuwe of veranderende bedrijfstaken moeten in korte tijd ondersteund kunnen worden),

Betaalbaar (een perfect systeem is met oneindig veel tijd en mankracht wel te maken, maar zo’n systeem zou onbetaalbaar zijn en bovendien veel te laat beschikbaar) 

In de praktijk is het heel moeilijk gebleken om systemen te maken die aan al deze voorwaarden voldoen. De mensen van Pyrrho hebben zich vanaf het begin en ver daarvoor beziggehouden met het verbeteren van ontwikkelmethoden voor BIS.

 

Ongewenst:Monolitische Systemen

Als een BIS gebouwd wordt onderscheiden we grofweg twee niveaus:

1) De bedrijfstaken die we willen automatiseren (Business Niveau)

2) De technische factoren die nodig zijn om deze bedrijfstaken te ondersteunen zoals: Netwerk Communicatie, Gegevensopslag, Gebruikersinterfaces, Beveiliging, Rapportage. (Technisch Niveau).

Ervaringen wijzen nog steeds uit dat vele software ontwikkelmethoden geen duidelijke scheiding maken tussen beide niveaus. Database aanroepen, details van netwerk communicatie, etc. zijn verweven met bedrijfsspecifieke berekeningen en regels. Het resultaat is een monolitisch systeem.

Lange-termijn software is aan veranderingen onderhevig. Hierdoor moeten regelmatig wijzigingen en toevoegingen aan het systeem plaatsvinden.

Als in een monolitisch systeem wijzigingen aangebracht moeten worden is een diepe kennis van zowel Business Niveau als Technisch Niveau vereist. Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor betrouwbaarheid en efficientie van het BIS. Hierdoor is onderhoud moeilijk of zelfs onmogelijk en in ieder geval kostbaar.

 

Begin met een solide Architectuur

De complexiteit van een BIS kan tijdens de ontwikkeling zo oplopen dat er uiteindelijk een ononderhoudbaar, onuitbreidbaar en onbetrouwbaar systeem ontstaat.

Daarom is het uitgangspunt van UBizz een solide architectuur waarin Business en Techniek gescheiden zijn. Bovendien zorgt hergebruik van software componenten (Frameworks) dat het technische niveau van constante gegarandeerd hoge kwaliteit is. Deze frameworks vormen samen de UBizz Engine die het Business Niveau ondersteunt.

Met behulp van Object Modelleren worden bedrijfstaken vertaald in Business Objecten met eigenschappen en functies.

Een voorbeeld.

Het business object Polis heeft als eigenschappen Polisnummer, Maatschappij, Produktnaam, Premie. De functies zijn Opslaan, Van Kracht zetten, Prolongeren, Royeren, Provisie berekenen. Dit model wordt ‘gevoed’ aan de UBizz Engine die ervoor zorgt dat er Polis gegevens in een database terechtkomen, dat deze data beschikbaar is voor systeemgebruikers op verschillende plekken in de wereld, en de UBizz Engine zorgt ervoor dat er automatisch schermen gemaakt worden die deze data weergeven, en de bewerkingen kunnen uitvoeren.  

Voor een BIS is een Business Model nodig dat bestaat uit een aantal objecten die samen de bedrijfstaken ondersteunen. Ook hierin wordt hergebruik toegepast. Bestaande modellen kunnen met een druk op de knop geintegreerd worden in nieuwe modellen.

Aan een nieuw Business Model kan zo bijvoorbeeld een volledige boekhoudmodule worden toegevoegd, waardoor een volledig geintegreerd BIS ontstaat.

 

Voordelen van Client/Server infrastructuur: Veiligheid en Schaalbaarheid

UBizz is een Client/Server gebaseerde open infrastructuur. 

De UBizzServer waakt over de data, de business rules (het maken van bedrijfsspecifieke berekeningen, de uitvoering van taken), en garandeert de integriteit van de data, en verzorgt de beveiliging van de data. Bedrijfsgegevens vertegenwoordigen veel waarde, en moeten dus betrouwbaar en goed beschermd zijn. 

De UBizzClient is een thin client (bevat GEEN bedrijfsspecifieke kennis) die werkt als een browser. Bij aanmelden bij de UBizz Server worden Business Model en gebruikersgegevens ontvangen. Aan de hand van het Business Model en de gebruikersgegevens (wat mag gebruiker zien, doen, NIET zien, NIET doen), stelt de UBizzClient schermen samen voor het weergeven/bewerken van bedrijfsdata.

Door de Client/Server scheiding is het mogelijk om zowel stand-alone, over een LAN, extranet of het internet te communiceren met een centrale UBizzServer. Per gebruiker is de toegang tot het systeem heel precies in te regelen, en af te dwingen.

Zo zou een thuisgebruiker via internet alleen zijn eigen produkten en persoonsgegevens kunnen bekijken of aanpassen. En van die gegevens ook maar een bepaald deel zien. Van de precieze provisie over de diverse produkten krijgt de gebruiker niets te zien. 

De UBizz systemen die in de beeldbuizenfabrieken van LG Philips Displays over de hele wereld draaien, kunnen vanuit Eindhoven met een UBizzClient geraadpleegd worden. De responsetijd en de functionaliteit is hetzelfde als die van de lokale gebruiker Brazilie, China of Mexico. 

Een bestaande UBizzServer kan door overgang naar een nieuw databasesysteem of een nieuwe server platform ten alle tijde geschikt gemaakt worden voor meer gelijktijdige gebruikers. Zo kan het UBizz systeem meegroeien met de organisatie.

 

Beschikbare Platformen en Database Systemen

Het ontwerp van UBizz is volledig onafhankelijk van specifieke hardware of software produkten. Er is gebruik gemaakt van een ANSI-standaard programmeertaal die voor ieder platform gelijk is. 

Platform 

Voor de UBizz Client is gekozen voor het Windows platform omdat deze het meest wijdverbreid is. 

Afhankelijk van de organisatie en de systeemeisen kan voor verschillende hardware platforms of besturingssystemen gekozen worden. 

Zo draaien wereldwijd UBizz Servers op IBM AIX/6000, HP-UX 1x,  IBM VM/ESA OpenEdition (mainframe) en Windows NT/2000

Database Systemen 

Afhankelijk van de hoeveelheid data, en de performance kan gekozen worden uit verschillende database systemen. Een kantoor met een paar medewerkers kan waarschijnlijk prima uit de voeten met MS Access terwijl een grote keten liever de data bewaart in een Progress, Oracle of MS SQL Server Database. Ook kan er gedraaid worden met het gratis MySQL.

 

Over Systeemontwikkeling en Onderhoud

De UBizz architectuur maakt het mogelijk om op verschillende momenten in de tijd, nieuwe Business Objecten toe te voegen, of bestaande Business Objecten te wijzigen zonder de werking van het bestaande systeem in gevaar te brengen. Het nieuwe model en de implementatie van de business rules wordt aan de bestaande UBizz Engine gevoed en het nieuwe systeem is klaar voor gebruik.

UBizz Iteratieve Oplevering

Nadat het eerste Business Object is gemodelleerd, dan al levert dit samen met de UBizz Engine een werkend UBizz systeem op. Bij een ontwikkeltraject kan er daarom zeer eenvoudig iteratief opgeleverd worden. Bijvoorbeeld als er weer een of twee objecten gemodelleerd zijn, of nieuwe business rules geimplementeerd zijn. Op deze manier kan er voortdurend doorgewerkt, getest en teruggekoppeld worden naar de Business Model ontwerpers. 

UBizz onderhoud 

Regelmatig wordt functionaliteit van bestaande UBizz frameworks verbeterd of uitgebreid. Alle bestaande systemen worden hierdoor steeds betrouwbaarder, sneller en krachtiger. De UBizz Client wordt regelmatig uitgebreid en verbeterd om nieuwe technieken en gebruikersinterface inzichten beschikbaar te maken voor alle UBizz gebruikers. Op internet (http://www.pyrrho.com/nl/download.htm) staat altijd de laatste UBizzClient met de laatste aanpassingen om direct op te halen en te gebruiken.

 

UBizz Dataselecties / Rapportage

Een heel belangrijke functie van een BIS is data selectie / rapportage.

Bij het ophalen van data van de server kan naast een paar standaard zoekvelden op alle kenmerken geselecteerd worden.

Met behulp van de UBizz: Query ontwerper kunt u snel een dataselectie met of zonder filtercriteria definieeren en opslaan voor herhaald gebruik.

Vervolgens bepaalt u het formaat waarin de data getoond moet worden:

Als een Word document, waarin samenvoegvelden automatisch gevuld worden, of als een Excel spreadsheet om zelf verder te rekenen of automatisch een grafiek te tonen, of als een Access rapport die gegevens overzichtelijk weergeeft, als een Access tabel zodat een externe applicatie van data updates kan worden voorzien, of als een lijst op het scherm, waarmee u direct verder kunt werken.

Al deze output kan automatisch worden opgeslagen, via email verstuurd, of afgedrukt worden.

Bovendien is het mogelijk om automatische taken te definieren, die op vaste tijdstip(pen) acties kunnen uitvoeren op een of meerdere objecten, of rapporten oproepen, opslaan, verzenden of afdrukken.